Juridische Zaken

Je kunt gerust zeggen dat onze afdeling Juridische Zaken de juridische backbone is van onze organisatie. In alle zakelijke overeenkomsten, op alle afdelingen en in al onze diensten zie je hiervan de belangrijke bijdrage. Want zonder goede juridische onderbouwing geen gezonde onderneming. En dat is waar Intergamma voor staat. 

Intergamma heeft veel overeenkomsten. Met vennootschappen, franchisenemers, leveranciers, zakelijke partners en dienstenorganisaties. Maar natuurlijk ook met mensen. En dat is waar het nauw luistert en waar we onze kernwaarden vooral in terugzien; integer en duurzaam zaken doen. 

De afdeling Juridische Zaken is klein, maar heeft een enorme impact en kenmerkt zich door een grote mate van verantwoordelijkheden, kort op de bal zitten, oog voor commercie en in nauwe samenhang met belangrijke stakeholders.